MongoDb ve Sql Sorguları

Merhaba arkadaşlar, yazılım dünyasında günümüzde NoSql database kavramı çok kullanılmakta ve bunların en bilinenlerinden biride Mongo DB olarak gözükmektedir. Kısaca size MongoDB hakkında genel bir bilgi vererek, Sql sorgularının Mongo Db içerisinde ki karşılıklarını vermek istiyorum.

MongoDb, open source olarak geliştirilmiş, yatay olarak ölçeklenebilir, hızlı bir NoSql veri tabanıdır. Verileri docuement(belge) olarak collectionlar içinde saklar. İndexleme oluşturulabilir ve veriler Json olarak tutulduğu için hızlı bir şekilde sorgulama yapılabilir. Büyük veri yapılarında hızlı sorgulamalar için kullanımı idealdir.

MongoDb de sorgulama şekli, klasik olarak kullanılan T-Sql sorgularından biraz farklıdır. Bu yüzden Sql sorguları ile MongoDb de bu sorguların karşılıklarını bir araya getirmeye çalıştım.

Sorgu Örnekleri

Not: Bu tabloyu mediumda yayınlamak için https://sheetsu.com/tables kullandım. Google Drive dosyanızı oluşturup, bağlantı linkini kopyaladıktan sonra ayarlarınız yapıp generate demeniz ve çıkan urli mediuma yapıştırmanız yeterli oluyor.
https://blog.sheetsu.com/show-table-on-medium-ba0be0c16c59

Evet arkadaşlar, aklıma gelen genel sql sorgu keywordlerini bu şekilde eşleştirdim. Umarım işinize yarar.

https://docs.mongodb.com/manual/reference/sql-aggregation-comparison/
https://www.tutorialspoint.com/mongodb/mongodb_query_document.htm
https://docs.mongodb.com/manual/reference/sql-comparison/
https://docs.mongodb.com/master/reference/operator/aggregation/lookup/#pipe._S_lookup

Hepinize iyi hafta sonları kalın sağlıcakla 😀

Software Developer at Sosyopix

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store