Memory Cache Kullanımı

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere .Net Core (net 5.0) bir projede memory cache kullanarak verimizi nasıl cacheleriz bundan bahsedeceğim. Örneğe geçmeden önce Cache yapısına neden ihtiyaç duyuyoruz ondan bahsetmek gerekir.

Image for post
Image for post
ttmind

Verimiz belirli periyotlarda güncelleniyorsa biz bu veriyi her seferinde yeniden çekme maliyetinden kurtulmak adına cache sistemlerini kullanabiliriz.

Daha basit bir örnekle anlatmak gerekirse;

Futbol takımlarının oyuncu listesi transfer döneminden, diğer transfer dönemine kadar geçerlidir. ( Bazı istisnalar olabiliyor ama oralara girmeyelim şimdi 😀)

Cache kullanılmayan bir yapıda;

  • Her oyuncu listesine bakmak istediğimizde, futbol takımından oyuncu listesini isteyerek, onlardan gelecek cevabı bekler ve cevap gelince listeye bakabiliriz.

Cache kullanılan bir yapıda;

  • Kadro kayıt süreleri bittiğinde futbol takımından oyuncu listesini bir kere isteriz ve her oyuncu listesine bakmak istediğimizde bunu kullanabiliriz. Kadroların değiştiği yeni dönemde ise tekrar bir liste isteriz.
bence-balla-schottner-unsplash

Basit bir şekilde cache neden ihtiyaç duyduğumuzu açıklamaya çalıştım.
Şimdi geçelim .Net Core ile beraber nasıl in-memory cache yapısını kullanabileceğimize.

dotnet new mvc

ile web projemizi oluşturalım. Burada startup.cs altına gelerek in-memory cache yapısını kullanmamızı sağlayan servisi register edelim.

services.AddMemoryCache();

Daha sonra Cacheleri okuyacağımız servis interfacemizi yazarak cache metotlarımızı belirtelim.

Şimdi asıl işi yaptığımız, verileri cacheden okuduğumuz eğer cache de yoksa veriyi çekerek cache aktardığımız, IMemoryCache den kalıtım alan MemoryCacheServisimizi yazalım.

Artık Home Controller altında IMemoryCacheService kullanarak kadromuzu çekerek ekranda gösterebiliriz.

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. İlgili kaynağı ve projenin kaynak kodunu aşağıda paylaşıyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim.

Kaynak Kod : https://github.com/EnesAys/MemoryCacheAndPartialCache

Kaynaklar
https://docs.microsoft.com/tr-tr/aspnet/core/performance/caching/memory?view=aspnetcore-5.0

Software Developer at Sosyopix

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store